Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς Χίος

Καραγκιόζης Χατζιαβάτης Μπάρμπα Γιώργος

«Δάκρυ μυροβόλο» και «Ο Μαστιχούλης»

Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΔΑΚΡΥ ΜΥΡΟΒΟΛΟ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΔΑΚΡΥ ΜΥΡΟΒΟΛΟ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΔΑΚΡΥ ΜΥΡΟΒΟΛΟ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΔΑΚΡΥ ΜΥΡΟΒΟΛΟ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΟ ΜΑΣΤΙΧΟΥΛΗΣ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΟ ΜΑΣΤΙΧΟΥΛΗΣ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΟ ΜΑΣΤΙΧΟΥΛΗΣ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΟ ΜΑΣΤΙΧΟΥΛΗΣ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΔΑΚΡΥ ΜΥΡΟΒΟΛΟ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΔΑΚΡΥ ΜΥΡΟΒΟΛΟ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοnip.kallim 003 (43)
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΔΑΚΡΥ ΜΥΡΟΒΟΛΟ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοnip.kallim 003 (44)
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοnip.kallim 003 (55)
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ info
Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς - Δάκρυ μυροβόλοnip.kallim 003 (90)

Σχολ Έτος: